Létesítés, átalakítás folyamata

1. Igénybejelentés

Kérjük, jelentsék be a közvilágítás létesítési / átalakítási igényüket legkésőbb 30 nappal a munkakezdés tervezett időpontja előtt

2. Válasz az igénybejelentésre

Megvizsgáljuk igényüket és 30 napon belül visszajelzünk Önöknek.

A tájékoztatásunk tartalmazza:

  • az igénybejelentéssel kapcsolatos meglátásainkat,
  • az igényelt villamos energiát hálózatuknak mely részéről tudjuk szolgáltatni,
  • a bekapcsolás, illetve a szolgáltatás műszakilag indokolt és jogszabályban előírt pénzügyi feltételeit,
  • azt az időpontot, amelytől kezdődően a feltételek teljesítése esetén a szolgáltatás megkezdhető,
  • a válaszható díjszabást,
  • ha Önök a kiviteli terv elkészítésével minket bíznak meg, akkor a vállalkozás feltételeire (határidő, vállalkozási díj) vonatkozó nyilatkozatot,
  • ha harmadik felet bíznak meg a tervezéssel, akkor az Önök által választott tervezőre vonatkozó elfogadásunkat illetve ellenvetésünket, minősítésünk alapján,
  • ha Önök a kivitelezésével minket bíznak meg, akkor nyilatkozatot a munkavállalás előzetes feltételeiről,
  •  ha harmadik felet bíznak meg a kivitelezéssel, akkor az Önök által választott kivitelezőre vonatkozó elfogadásunkat illetve ellenvetésünket, minősítetésünk alapján.
3. Kiviteli terv elkészítése és elküldése

Önök által jóváhagyott kiviteli tervet a tervező elküldi nekünk.
A tervezés folyamán a tervezőnek, illetve Önöknek kell beszerezniük azokat a jóváhagyásokat és engedélyeket, melyek a közvilágítás létesítéséhez, átalakításához szükségesek (pl.: közút hozzájárulás, közműegyeztetés, stb.).

4. Terv elbírálása

A beérkezett tervet elbíráljuk 15 napon belül és postai úton tájékoztatjuk a tervezőt.
Amennyiben a terv jogszabályba, szabványba ütközik, a szükséges módosítások elvégzését kérjük.

5. Helyszínbejárás

A tervezővel, kivitelezővel közös területbejárást végzünk a helyszínen.
A munkavégzést érintő megállapításokat írásban rögzítjük, majd átadjuk a területet munkavégzésre. 

6. Kiviteli terv elkészítése és elküldése

Önök által jóváhagyott kiviteli tervet a tervező elküldi nekünk.
A tervezés folyamán a tervezőnek, illetve Önöknek kell beszerezniük azokat a jóváhagyásokat és engedélyeket, melyek a közvilágítás létesítéséhez, átalakításához szükségesek (pl.: közút hozzájárulás, közműegyeztetés, stb.).

7. Készre jelentés, ellenőrzés

A kivitelező készre jelenti a berendezést, amit ezután műszaki szempontból ellenőrzünk.

A kivitelező készre jelenti a berendezést Önöknek, ez után műszaki átadás-átvételt szerveznek az érintettek bevonásával, ahol a helyszínen győződünk meg arról, hogy a kiépített rendszer megfelel-e a műszaki előírásoknak és megegyezik-e a terven szereplő berendezéssel.

A változások dokumentálásra kerülnek.

8. Üzembe helyezés

A passzív közvilágítási berendezést (vezetékszakaszok) mi helyezzük üzembe, az aktív elemek (világítótestek) a műszaki átadás átvételig próbaüzemben működnek, amely idő alatt a berendezésekért a kivitelező a felelős.

9. Üzemeltetés

Amennyiben nem mi leszünk a berendezés üzemeltetője, akkor Önöknek a mögöttes hálózatra üzemeltetési szerződést kell kötniük az általunk támasztott feltételeknek megfelelő üzemeltetővel.

Az üzemeltetőnek rendelkezni kell a MEKH által kiadott közvilágítási üzemeltetési engedéllyel, valamint velünk üzemviteli megállapodást kell kötnie a berendezésekre.